Czerwiec 27, 2014

Transport w sieci WEB

World Wide Web  jako podstawowe źródło informacji stał się niezaprzeczalnym faktem. Szybkość i precyzja przekazu, przy jednoczesnym docieranie tylko do zainteresowanych ze zgodnymi z tymi zainteresowaniami […]